step up

Step Up En pulshöjande klass, där du använder dig av en stepbräda. Du tränar kondition och koordination genom stegkombinationer på brädan och som avslutning på klassen tränar du styrka och du får även en skön stretch.