Friskvård för företag

Ta hand om företagets viktigaste resurs - personalen.

Det låter som en självklarhet, men trots det är det många i personalen som rör sig för lite och stressar för mycket.

Ur ett företagsperspektiv är det lönsamt att erbjuda träningsmöjligheter och att uppmuntra till all tänkbar fysisk aktivitet. Studier visar att den som tränar regelbundet överlag har högre abetsmotivation samt arbetar effektivare än den som inte träna.

Företagets viktigaste resurs!

Ett företags viktigaste resurs ­- personalen- ­ tar man ofta inte hand om i samma utsträckning som de materiella tillgångarna. I alla fall inte när det gäller fysiskt underhåll! Satsningar på ett strategiskt friskvårdsarbete inom företaget ökar dina medarbetares livskvalitet och gynnar därmed affärsverksamheten.

Friskvård för anställda är en avdragsgill förmån om den erbjuds samtliga anställda.

Vi erbjuder rabatt för dig som jobbar inom kommun eller landsting samt även företag med friskvårdsavtal med oss. Undrar du om ditt företag har avtal, tveka inte att höra av dig.

Vad kan vi göra för ditt företag?

Självklart erbjuder vi företagsavtal på medlemskap men också möjlighet till ”klippkort” för företaget för att säkerställa att så många som möjligt har möjlighet att träna.

Viktigast av allt är att vi har ett gemensamt mål; att få så många som möjligt på företaget hälsosamma. Behoven för varje medarbetare är unika och utmaningen är att nå de som inte befinner sig inom ramen för hälsosamt till att förändra sin livsstil. Med hjälp av ny teknik kan vi idag på ett kostnadseffektivt sätt identifiera ”riskpersoner” men också motivera dem som inte är riskpersoner och som kanske redan är hälsosamma idag till att behålla motivationen och utmanas, vilket är minst lika viktigt i det totala friskvårdsarbetet.

Vi har ett samarbete med Specialistläkargruppen i Kalmar, vilket borgar för en naturlig brygga mellan sjukvård och friskvård. Samtliga sjukgymnaster har vårdavtal vilket innebär att Landstingets högkostnadsskydd gäller.

Exempel på ett företagsprojekt:

Vi genomför en kartläggning av den totala hälsostatusen på företaget på ett kostnadseffektivt sätt. Vi sammanställer och presenterar den samt föreslår samtidigt en åtgärdsplan med en tydlig målsättning och återkoppling. Insatserna kan ske på individuell basis eller i grupp.

 

Exempel på insatser är:

Kontakta oss för mer information och en kostnadsfri presentation om hur vi skulle kunna hjälpa ditt företag. Jobbar du på ett företag som inte har ett företagsavtal för friskvård eller som du inte tycker är effektivt? Skicka kontaktuppgifter till oss på friskvårdsansvarig så kanske vi blir er nya friskvårdsleverantör.

 Dags att börja träna?

Är du intresserad av att komma igång? Vi hjälper dig att med bästa förutsättningar komma igång med träningen.