LesMills Virtual™

Nästa generations träningsupplevelse!

Virtuell träning är nästa generations träningsupplevelse. Klasserna ger dig möjlighet att motiveras, underhållas och framför allt en möjlighet att träna på udda tider. LES MILLS VIRTUAL™ är träning till ett högkvalitativt digitalt format och har utformats som ett komplement till instruktörsledda klasser, inte som en ersättare. Vi erbjuder på så sätt fler klasser på fler tider.

Dags att börja träna?

Är du intresserad av att komma igång? Vi hjälper dig att med bästa förutsättningar komma igång med träningen.