Antidopingpolicy

För en dopningsfri träningsmiljö

Wellness Studio verkar för en dopningsfri träningsmiljö och tar under alla omständigheter avstånd från dopning.

Wellness Studio förbjuder villkorslöst användande och hantering av olagliga prestationshöjande preparat hos både medlemmar och personal. Wellness Studio försäkrar att alla medlemmar är medvetna om Wellness Studios inställning till dopning och har i medlemsavtalet reglerat vad brott mot detta leder till. Wellness Studio deltar aktivt i antidopningsarbetet 100% Ren Träning Kalmar och PRODIS i Sverige. Vi är transparenta mot polis vilket innebär att dopningskontroller kan ske på våra anläggningar. Wellness Studio som medlem i FRISK –Friskvårdsföretagens branschorganisation, stödjer det pågående globala arbetet mot dopning.

Dags att börja träna?

Är du intresserad av att komma igång? Vi hjälper dig att med bästa förutsättningar komma igång med träningen.