fbpx

Milon cirkelträning

Ett effektivt pass på 17,5 minuter med Milon!

Med Milon-systemet är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter; Enkelt, Säkert och Effektivt.

I Ronneby och Karlskrona erbjuder vi även träningskonceptet MILON™. En mycket effektiv och snabb träningsform som garanterat ger dig de resultat du strävar efter!

Enkelt

Eftersom Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga maskininställningar på ett chipkort och vid nästa träningstillfälle ställer maskinerna in sig automatiskt. Du som medlem behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt och fullt på din träning.

Säkert

Eftersom alla individuella inställningar är lagrade på chipkortet. Maskinerna ställs in och ändras tillsammans med instruktör eller sjukgymnast och därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller rörelsebegränsningar. Med hjälp av din statistik och datorprogrammet kan instruktören motivera dig och hjälpa dig att nå dina träningsmål.

Effektivt

Eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40%. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständiga korrigering av maskinerna inte längre är nödvändiga utan fokus kan läggas på dina träningsmål.

Koncentrisk belastning kontra excentrisk belastning

Koncentrisk belastning är exempelvis när du liggande på en bänk pressar en skivstång uppåt genom att sträcka ut armarna. Excentrisk belastning är då du långsamt släpper samma skivstång tillbaka neråt.

Alla klarar en högre excentrisk belastning varför styrketränande i alla tider har tagit hjälp att lyfta stången i det koncentriska momentet, eller låtit assistenter lägga på mer vikter då stången hålls i sitt högsta läge. Excentrisk träning är betydligt effektivare än vanlig styrketräning där belastningen är densamma i det koncentriska momentet som i det excentriska. Milonmaskinerna har ”assistenterna” inbyggda och det excentriska viktpålägget kan ställas in helt individuellt. Milonkonceptet med excentrisk träning i kombination med snabb och precis maskininställning samt ett effektivt utnyttjande av maskinerna med minimala väntetider, resulterar i att Milonträningen är ca 40% effektivare än vanliga gymmaskiner.

Dags att börja träna?

Är du intresserad av att komma igång? Vi hjälper dig att med bästa förutsättningar komma igång med träningen.