viryayoga - Wellness Studio

viryayoga

VIRYAYOGA betyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit. Virya Yoga förenar det bästa från två världar, där kunskapsbaserade, systematiska västerländska perspektiven samsas med det holistiska och andliga österländska. Inom Virya Yoga är vi intresserade av hur kroppen fungerar. Samtidigt är vi övertygade om att det inre är minst lika viktigt. Med andra ord, bryr vi oss både om ligament och de stora livsfrågorna. Virya Yoga är säker, rolig, givande och strukturerad. Virya Yoga är ett sätt att uppleva yoga på ett hållbart och hälsosamt sätt.

Balance