tabata strength

Effektiv träningsform med skivstång, där vi blandar högintensiva övningar med korta vilor under en förutbestämd tid.