tabata premium

Effektiv träningsform där vi blandar högintensiva övningar med korta vilor under en förutbestämd tid. Vi använder kroppen som redskap.