ftp klass

FTP är per definition den högsta effektutvecklingen en cyklist kan hålla under en timme.
Syftet är att du under cykelklasserna kommer kunna jobba med värdet du får ut ifrån testet. Du kommer då lättare att veta hur hårt du ska köra under olika delar av klassen. Och även såklart kunna göra om testet senare och kunna följa dina framsteg.