cardio tabata

HIIT pass med bara kroppsvikten som redskap. INtervallerna liger på
8 x 20/10.
En riktig utmaning och endorfinkick!