bodypump challenge

En nyttig variation för dig som kör BodyPump ( för alla andra oxå för den delen! ). Vi använder oss av övningarna från BodyPump men sätter ihop det till en utmanande cirkelträning. Kroppen responderar på variation!