Rörelse & balans - Wellness Studio

Rörelse & balans

Basträning rörelse & balans Under denna klass sker rörelserna i ett långsamt flöde. Du jobbar med din egen kropp och även med en pinne. I 45 min jobbar vi med att få bättre balans och bli rörligare. Val av övningar är anpassat för seniorer.