MILON

VAD ÄR MILON?

ETT PASS TAR 17,5 MINUTER!
Kan det vara sant? Absolut!

Du tränar alltid rätt!
Du behöver inte längre ställa in maskinerna!
Du behöver inte längre köa!
Du tränar upp till 30% effektivare!

Med Milon-systemt är detta möjligt tack vare att det är;

ENKELT
eftersom Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga träningsparametrar på ett chipkort och vid nästa besök sker inställningarna automatiskt. Du som kund behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt på din träning.

SÄKERT
eftersom all träningshistorik och alla individuella inställningar är lagrade på chipkortet. Maskinernas användare kan endast göra ändringar om detta har godkänts av instruktör eller sjukgymnast. Därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller sits-/armsinställningar. Genom att utvärdera den lagrade träningsinformationen kan instruktören dessutom korrigera eller motivera dig till hårdare träning.

EFFEKTIVT
eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse. Träningseffektiviteten ökar därmed med upp till 30 procent. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständig korrigering inte längre är nödvändig.

GymDSC00351b

Miloncirkeln består av 12 enheter som står runt en pelare som visar tiden för arbete och vila. I styrkemaskinerna jobbar man 1 minut och på konditionsstationerna jobbar man i 4 minuter. Mellan varje station är det 30 sekunders vila. I och med att alla alltid börjar i samma maskin blir det aldrig någon kö utan varvets 17,5 minuter avverkas i en följd och ger därmed exakt avsedd träningseffekt!
Enkelt, säkert och supereffektivt!

smartcard